Governance

Executive Team

The Executive team is made up of trustees that have been endorsed by the iwi members at regular elections and bring a range of skills, and knowledge to their trustee roles. 

OUR GOVERNANCE BOARD

Mavis Mullins (Chair)
Hinekura Reiri
Taylor Mihaere
Lucresha Mason
Tau Hauiti
Dallas McGukin (Secretary)


HE KUPU WHAKAKAPI

He tino mihi ano ki a koe.  Ko te mea nunui ki a au he pai tou noho kei waenganui i te Runanga nei a Rangitāne o Tamaki nui-ā-Rua.

Na te huruhuru ka rere te manu.  

With feathers the bird can fly.  With your help, Rangitāne o Tamaki nui-ā-Rua. will strive to support whānau to achieve their dreams and aspirations which includes the development and growth of our unique cultural heritage as tangata whenua.