Kaimahi o Te Whare Taiao

Kaimahi and management work together with the aim of supporting whānau to thrive.

Lucretia Mason - General Manager
Lucretia Mason

General Manager

Aroha Petera
Aroha Petera

Hine Carberry - Environmental Management
Hine Carberry

Environmental Management

Hineatatu Dorset-Paewai - Environmental Management Administrator
Hineatatu Dorset-Paewai

Environmental Management Administrator

Jo Heperi - Resource Management
Jo Heperi

Resource Management

Kuini Hoera - Kaitiaki Cadet
Kuini Hoera

Kaitiaki Cadet

Lu Paewai - Archives
Lu Paewai

Archives

Manahi Paewai - Pou Tikanga
Manahi Paewai

Pou Tikanga

Maree Paewai - Administrator
Maree Paewai

Administrator

Ngatiria Reweti - Office Manager
Ngatiria Reweti

Office Manager

Peter Holm - Kaitiaki
Peter Holm

Kaitiaki

Teriaki Tamasese - Kaikōkiri Rangitāne Reo
Teriaki Tamasese

Kaikōkiri Rangitāne Reo

Te Turanga Reweti
Te Turanga Reweti